Đầu tư 2.600 tỷ đồng tăng cường kết nối giao thông và thuỷ lợi Hoà Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: “Kết nối giao thông và thuỷ lợi Tỉnh Hoà Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia” sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư lên đến 2.600 tỷ đồng…

Hoà Bình huy động mọi nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đường bộ.

Đây là dự án nhóm A do UBND tỉnh Hoà Bình là cơ quan chủ quản. Thời gian thực hiện 06 năm kể từ ngày Hiệp định vay có hiệu lực. Dự kiến tổng vốn thực hiện dự án lên đến 2.600 tỷ đồng, gồm vốn vay ODA 1.550 tỷ đồng, vốn đối ứng 1.050 tỷ đồng.

Theo chủ trương vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án gồm hai hợp phần như sau:

Thứ nhất, tăng cường khả năng kết nối TP Hòa Bình với hạ tầng giao thông quốc gia thông qua nâng cấp tuyến Quốc lộ 6 từ đoạn (Km64+500) đến nút giao đường Chi Lăng (Km73+500) có chiều dài khoảng 9,0km.

Thứ hai, tăng cường khả năng chống lũ kết hợp phát triển hạ tầng đô thị TP Hòa Bình, gồm 4 hạng mục, gồm kè suối Chăm, Mát kết hợp xây dựng đường giao thông đỉnh kè; nâng cấp, cải tạo kè Đà Giang đoạn từ hạ lưu cầu Trắng đến đầu kè Đà Giang; làm mới 300m kè khu vực nút giao cầu Trắng; xây dựng đường Trần Hưng Đạo kéo dài nối với Quốc lộ 6.

Dự kiến tổng vốn thực hiện dự án lên đến 2.600 tỷ đồng, tương đương 112,6 triệu đô la Mỹ, gồm vốn vay ODA 1.550 tỷ đồng, tương đương 67,1 triệu đô la Mỹ được sử dụng cho chi phí xây lắp, tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát và dự phòng. Vốn đối ứng 1.050 tỷ đồng, tương đương 45,5 triệu đô la Mỹ.

UBND tỉnh Hòa Bình căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư dự án của Thủ tướng Chính phủ, quy định hiện hành và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của các cơ quan liên quan. Đồng thời, đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ban, ngành.

UBND tỉnh triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm hoàn thành dự án đúng thời hạn được phê duyệt. Bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo đúng tiến độ dự án.

Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về những thông tin, số liệu báo cáo. Phối hợp với Bộ Tài chính làm việc với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc để đàm phán Hiệp định vay dự án theo đúng quy định.

Dự án Kết nối giao thông và thuỷ lợi tỉnh Hoà Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia nhằm phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, tăng tính kết nối giữa TP Hòa Bình với hạ tầng giao thông quốc gia. Đồng thời, giảm rủi ro ngập lụt tại khu vực đô thị trung tâmTP Hòa Bình, tạo cảnh quan đô thị trên trục đường chính vào TP khang trang, hiện đại, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm