Chủ đầu tư PTG Group

Lịch sử phát triển Năm 2010, PGT Group được thành lập với tiền thân là đơn vị môi giới BĐS và xây...