Thủ đô Hà Nội có thêm 10 cây cầu bắc qua sông Hồng

Thủ đô sẽ có thêm 10 cây cầu qua sông Hồng theo đầu tư và quy hoạch Giao thông vận vải đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Có thể bạn quan tâm