Tiến độ thanh toán Dự án The 6nature Đà Nẵng

Tiến độ thanh toán Dự án The 6nature Đà Nẵng

Đặt cọc: Căn hộ 3 phòng ngủ/Dual Key: 200triệu đồng – Các căn hộ còn lại: 100triệu đồng.

Đợt 1: 20% Giá trị HĐMB (đã bao gồm thuế VAT) và tiền đặt cọc, trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc, ký HĐMB.

Đợt 2: 10% Giá trị HĐMB (đã bao gồm thuế VAT), trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB.

Đợt 3: 10% Giá trị HĐMB (đã bao gồm thuế VAT), trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 4: 5% Giá trị HĐMB (đã bao gồm thuế VAT), trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 5: 5% Giá trị HĐMB (đã bao gồm thuế VAT), trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 6: 5% Giá trị HĐMB (đã bao gồm thuế VAT), trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 7: 5% Giá trị HĐMB (đã bao gồm thuế VAT), trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 8: 5% Giá trị HĐMB (đã bao gồm thuế VAT), trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 9: 5% Giá trị HĐMB (đã bao gồm thuế VAT), trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 10: 25% Giá trị HĐMB (đã bao gồm thuế VAT), khi có thông báo nhận bàn giao căn hộ, dự kiến quý IV/2021

Đợt 11: 5% Giá trị HĐMB (đã bao gồm thuế VAT), khi nhận bàn giao GCN

Tiến độ xây dựng thực tế dự án Căn hộ The 6nature Đà Nẵng